ตะกร้า
0
0.00 THB

อาหารไก่ไข่ แบรนด์เคที

อาหารไก่ไข่ แบรนด์เคที

  • รูปหลัก
  • รูป ขนาดหน่วย
  • รูป ขนาดตัน
Weight : 30 kg
517.40THB
ตัวเลือกสินค้า
หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดสินค้า

อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ของบริษัทมี 4 ชนิด สำหรับ ไก่เล็ก ไก่รุ่นและไก่ไข่ ชนิดเม็ด บรรจุในถุงขนำดน้ำหนัก 30 กก. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ เปอรเ์ซ็นต์ไข่ดีและสีไข่แดง เป็นที่ต้องการของตลาด


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด  ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า ราคา
โปรตีนไม่น้อยกว่า หน่วย ตัน
เคที KT5 เม็ด 30 กก. ไก่เล็ก (1-6สัปดาห์) 19 4 5 13 517.40 17,246.67 
 307
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์