ตะกร้า
0
0.00 THB

อาหารปลากินพืช แบรนด์เคที

อาหารปลากินพืช แบรนด์เคที

  • รูปหลัก
  • รูป ขนาดหน่วย
  • รูป ขนาดตัน
Weight : 30 kg
331.31THB
ตัวเลือกสินค้า
หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดสินค้า

อาหารสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืช มี 3 ระยะ คือ ปลากินพืชขนาดเล็ก ปลากินพืชขนาดกลาง และปลากินพืชขนาด ใหญ่ เป็นชนิดเม็ดลอยน้ำกินแล้วปลาโตไว เหมาะสำหรับใชเ้ลี้ยงปลากินพืชทุกชนิด


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด  ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า ราคา
โปรตีนไม่น้อยกว่า หน่วย ตัน
เคที P.333A(Small) เม็ดเล็ก 30 กก. ปลากินพืชขนาดเล็กทั่วไป 16 3 8 12 331.31 11,043.67
 209
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์