ตะกร้า
0
0.00 THB

อาหารปลากินพืช แบรนด์เคที

อาหารปลากินพืช แบรนด์เคที

  • รูปหลัก
  • รูป ขนาดหน่วย
  • รูป ขนาดตัน
Weight : 30 kg
324.81THB
ตัวเลือกสินค้า
หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดสินค้า

อาหารสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืช มี 3 ระยะ คือ ปลากินพืชขนาดเล็ก ปลากินพืชขนาดกลาง และปลากินพืชขนาด ใหญ่ เป็นชนิดเม็ดลอยน้ำกินแล้วปลาโตไว เหมาะสำหรับใชเ้ลี้ยงปลากินพืชทุกชนิด


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด  ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า ราคา
โปรตีนไม่น้อยกว่า หน่วย ตัน
เคที P.333A(Large) เม็ด 30 กก. ป.333 อาหารปลากินพืช ขนาดใหญ่ (เม็ดใหญ่) 15.5 3 10 12 324.81 10,827.00
 37
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์