ตะกร้า
0
0.00 THB

อาหารเป็ดไข่ แบรนด์เคที

อาหารเป็ดไข่ แบรนด์เคที

  • รูปหลัก
  • รูป ขนาดหน่วย
  • รูป ขนาดตัน
Weight : 30 kg
720.00THB
ตัวเลือกสินค้า
หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดสินค้า

อาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดไข่ ของบริษัทมี 3 ชนิดคือ เป็ดไข่เล็ก เป็ดไข่รุ่น และเป็ดไข่หรือเป็ดพันธุ์แบบเม็ด บรรจุ ใน ถุงขนาดน้ำหนัก 30 กก. ใช้ง่ายเปอรเ์ซ็นต์ไข่ดีสี ไข่แดงเป็นที่ต้องกาของตลาดแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด  ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า ราคา
โปรตีนไม่น้อยกว่า หน่วย ตัน
เคที  KT602 เม็ด 30 กก. เป็ดไข่ อายุแรกเกิด-3 สัปดาห์ 16 3 7 13 546.00 18,018.00
 132
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์